Logo
Logo

Om kickboxing

Kickboxing har sin opprinnelse fra USA i 1972. Dette igjen ble lansert i Europa og spesielt Tyskland i 1974 som startet såkalt kontaktkarate. Den gang utførte man kun det som idag kalles fullkontakt kickboxing. Når det senere ble innført nye disipliner valgte man å kalle idretten kickboxing. I Norge har kickboxing vært utøvd siden midten av 70 tallet.

Fullkontakt

Fullkontakt kickboxing kan sammenlignes med boksing, da alle disse ingredienser er tilstede i tillegg til bruk av bein på samme treffpunkter som med armene. Dette er en krevende fysisk utøvende gren, der kondisjon, temposkifte og styrke har en sentral rolle. Fullkontakt er ikke preget av så mange finesser som semikontakt, men nivået hever seg hele tiden. Kombinasjon av armer og bein er vektlagt.

Har også fatt stor underholdningsverdi, da vi kan oppleve høy intensitet og innsats. For å kunne delta i fullkontakt, må man, som i boksing, gjennomføre minst tre merkekamper (bronse, sølv og gull) for å kvalifisere seg. Utkjempes i boksering.  

Lettkontakt

Som fullkontakt, men hvor styrken i slag og spark er betraktelig mindre. Strengere dømming. Utøvere må vise det samme som i fullkontakt, men må kunne beherske og kontrollere seg selv. Lettkontakt har en høyere aktivitet da styrken ikke er avgjørende. Å starte med lettkontakt vil gjøre overgangen til fullkontakt enklere. Utkjempes på matte.  

Semikontakt

Det er stopp mellom hvert treff som er av lett kontakt. Hurtighet, bevegelse, oversikt og gode tekniske kvaliteter
preger denne grenen. Har fatt stor underholdningsverdi fordi utøverne ønsker å vise sine ferdigheter og finesser i eksplosive angrep selv om styrke i slag og spark er av lett karakter.

Kroppsbeherskelen går her på kvalitative teknikker, mykhet, koordinasjon og hurtighet. Nasjonalt er dette den grenen med størst deltagelse. Internasjonalt er deltagelsen i semi- og fullkontakt like stor. Utkjempes på matte.

Musical forms

En utøver utfører kampteknikker til musikk. Øvelsene er rettet mot en eller flere innbilte motstandere, som skal vare i max 1 minutt og 30 sekunder. Innen konkurranse vil man av dommere bli vurdert ut i fra vanskelighetsgrad, styrke, balanse, timing, koordinasjoner og basic-teknikker. Det er lov til å ha med max 3 akrobatiske øvelser. Utøverne kan fritt stille med eller uten våpen. Musical Forms har en stor underholdningverdi.

Musical Forms skal ha et snev av realisme og fighting spirit når den utføres alene på matta. Musical Forms som konkurranseidrett har kommet for å bli.
Man vil jo at Forms skal bli trent og sett av flest mulig.

Mer om sporten og linker til klubber andre steder i landet kan du finne på Norges Kickboxing Forbunds (NKBF) nettsider.