Kort historie

Kickboxing har sin opprinnelse fra USA i 1972 og ble lansert i Europa i 1974. I Tyskland ble sporten populær som kontaktkarate, som tilsvarer det som i dag kalles fullkontakt kickboxing. Da det senere ble innført nye disipliner valgte man å kalle idretten kickboxing. I Norge har kickboxing vært utøvd siden midten av 70 tallet.

Fullkontakt

Fullkontakt kickboxing kan sammenlignes med boksing, da alle ingredienser fra boksingen er tilstede i tillegg til bruk av bein på samme treffpunkter som med armene. Dette er en krevende fysisk utøvende gren, der kondisjon, temposkifte og styrke har en sentral rolle. Fullkontakt er ikke preget av så mange finesser som point fighting, men nivået hever seg hele tiden. Kombinasjon av armer og bein er vektlagt.

Har også fått stor underholdningsverdi, da vi kan oppleve høy intensitet og innsats. For å kunne delta i fullkontakt, må man som i boksing gjennomføre minst tre merkekamper (bronse, sølv og gull) for å kvalifisere seg. Utkjempes i boksering.

Lettkontakt

Som fullkontakt, men styrken i slag og spark er betraktelig mindre. Strengere dømming. Utøvere må vise det samme som i fullkontakt, men må kunne beherske og kontrollere seg selv. Lettkontakt har en høyere aktivitet da styrken ikke er avgjørende. Å starte med lettkontakt vil gjøre overgangen til fullkontakt enklere. Utkjempes på matte.

Point fighting

I point fighting er det stopp mellom hvert treff som som skal være av lett kontakt. Hurtighet, bevegelse, oversikt og gode tekniske kvaliteter preger denne grenen. Har fått stor underholdningsverdi fordi utøverne ønsker å vise sine ferdigheter og finesser i eksplosive angrep selv om styrke i slag og spark er av lett karakter.

Kroppsbeherskelen går her på kvalitative teknikker, mykhet, koordinasjon og hurtighet. Nasjonalt er dette den grenen med størst deltagelse. Internasjonalt er deltagelsen i point fighting og fullkontakt like stor. Utkjempes på matte.

Musical Forms

En utøver utfører kampteknikker til musikk. Øvelsene er rettet mot en eller flere tenkte motstandere, og gjennomføringen skal vare i maksimalt 1 minutt og 30 sekunder. I konkurranse vil man av dommerne bli vurdert ut i fra vanskelighetsgrad, styrke, balanse, timing, koordinasjoner og basic-teknikker. Det er lov til å ha med maksimalt 3 akrobatiske øvelser. Utøverne kan fritt stille med eller uten våpen. Musical Forms har en stor underholdningverdi.

Musical Forms skal ha et snev av realisme og fighting spirit når den utføres alene på matta. Musical Forms som konkurranseidrett har kommet for å bli.

Mer informasjon?

Mer om sporten og linker til klubber andre steder i landet kan du finne på Norges Kickboxingforbunds (NKBF) nettsider.